MAGADÉRT - Eddigi eredmények

A Magadért Alapítvány 1998-ban jött létre, néhány olyan ember közremûködésével, aki az OPNI VII. Osztályán, Csernus Imre doktornál állt kezelés alatt, és a detoxikáción átesve, a kórházat elhagyva is együtt kívánt maradni.

Azt az igényt, ami ezeket az embereket együtt tartotta, Csernus doktor már régen felismerte, és ekkor jött el az idõ, hogy ehhez partnerre leljen egy szülõpárban. Kovácsék fia is éppen akkor jött ki a "Lipirõl", és ott állt barátok, társaság, a mindennapok éléséhez való készségek, a szabadidõ eltöltésének "veszélytelen" lehetõségei nélkül.
A szülõk alapítványt hoztak létre, és megvásárolták az Eötvös u. 19. sz. alatti lakóház pincehelyiségét.

Amíg a hivatalos eljárások zajlottak, a társaság együtt maradt és mindig újabbak és újabbak csatlakoztak hozzájuk. Találkozóikat elõször Imre lakásán, késõbb a XV. kerületi Ifjúsági Irodában, majd egyre beljebb költözve, a XIII. kerületi Vízöntõ Klubban tartották, szinte az utcán éltek.

Mire elkövetkezett 2001. nyara, a társaság összetétele megváltozott, de mindig volt egy mag, amelynek tagjai fizikai munkájukkal aktív részt vállaltak a pincehelyiség kialakításában, lakhatóvá tételében.

Az eltelt évek alatt kialakult a stáb is, mely mára nagyjából állandó. E stáb elsõ és legfontosabb ténykedése a pályázati lehetõségek felkutatása, az alapítvány anyagi alapjainak letétele, létének biztosítása volt.

A nyitás nagy pillanata 2001. október 17-én volt, amikor a megnyitón a drogosokkal foglalkozó valamennyi szervezet, intézmény szakembereivel képviseltette magát, barátok, családtagok, érintettek jöttek el, alig fértünk el a HELY-en. Ez egy igen fontos és szép pillanat volt kicsiny történelmünkben.

Beindult a munka. Kialakult, hogy mely napokon milyen jellegû csoportok mûködnek, ki-ki megtalálta a helyét, feladatát, megindult az élet. Az élet hozta változásokhoz rugalmasan alkalmazkodva alakult ki a mostani rendszer.
Errõl bõvebben a csoportok ismertetésénél olvashatsz.

Kiket fogadunk?

A csoportokon vannak olyanok, akik ambuláns módon - akár otthon - csinálták végig a detoxikálást. Vannak, akik kórházból, és vannak, akik rehabilitációs otthonokból jöttek el 1-tõl 14 hónapig tartó idõszak után. Az összetétel ilyen szempontból meglehetõsen vegyes.

A csoportokon kívül egyéni esetkezeléseket folytatunk a hozzánk fordulókkal.

Hogy még mivel foglalkozunk?

Például prevencióval. A VI. kerület iskoláiban a HELY-et kérték fel a prevenciós programok megszervezésére, lebonyolítására.

Rendszeresen chat-elünk a Szertelenül szobában. (chat.gyaloglo.hu/szertelenul)

Rendszeresen képviseltetjük magunkat a Szigeten és egyéb, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos rendezvényen.

Az elsõ nyáron Tokajban szerveztünk közös nyaralást, ami kezdetnek nem is alakult olyan rosszul.

Szabadidõs programokat szerveztek maguknak az ide járók.

Péntekenként nyelvtanfolyam mûködik. És helyet adunk a rehabilitációs otthonokból kikerültek csoportjának is.

Hogyan?

Azóta is folyamatosan figyeljük a pályázati lehetõségeket, amelyek a mûködésünk anyagi feltételeit biztosítják. Az GYISM, az Egészségügyi Minisztérium és a VI. kerületi Önkormányzat folyamatos támogatása, valamint a hozzánk fordulók adományai adják az anyagi alapot.

Röviden ennyi. Ha bõvebb információkra van szükséged, hívhatod a következõ telefonszámot:

(06-1-) 269-08-57